arhitektura

Kulturno središče v Spodnji Muti

Osrednja problematika obravnavanega prostora je formacija središca-trga. Nepremišljena urbana zasnova in vstavljanje (pre)visokih stavbnih volumnov oteži prostor do te mere, da ga popolnoma zapre in zanemari potencial trga, ki ga ponuja lokacija. Koncept zasnove temelji na enostavnosti in nevpadljivi formi samega objekta. Volumen ni zgolj postavljen na lokaciji, temvec primerno izkoristi naklon terena tako, da se vanj zajeda. S tem se formirata dve platformi, ki imata zaradi razlicnih nivojev tudi razlicno stopnjo zasebnosti. Višji - težje dostopni del postane poljavna površina, namenjena stanovanjskemu bloku, medtem ko se na nižjem nivoju odpre vecja urbana porvšina - tvori se trg, vozlišče. Prostor pridobi indetiteto. S podzemnimi garažami, se sprosti ves okoliški prostor in celota preprosto zadiha. Z vgrezanjem forme ima objekt prvi nivo nižji od dostopne ploščadi, s čimer se pritlični prostori posredno nekoliko omejijo od okolice. Modul prostora omogoca variabilnost dejavnost, lahko se introvertira z zapiranjem brisolejev, ali pa se popolnoma odpre in poveže z zunanjim prostorom.