arhitektura

muzej motociklov Vransko - natečaj

V letu 2012 je potekal natečaj za prenovitev in širitev muzeja motociklov na Vranskem. Naročnik je že želel projekt, ki upošteva 3. faze gradnje, kjer prva faza obsega prenovo že obstoječega muzeja, 2. faza delno rušitev in dozidavo, ter 3. fazo kot izgradnjo novega krila na prosti lokaciji.sodelujoči: demšar andrej, čertalič petra, mihevc jure, valenčič grega
2. nagrada