oblikovanje kovanca - natečaj Banka Slovenije

Emona - Ljubljana / spominski kovanec

Med izkopavanji Ljubljane so leta 1887 našli razbito marmorno ploščo - odlomek gradbenega napisa, datiran v pomlad leta 15 po n. št (slika spodaj). To je najstarejši pisani dokument iz Emone, dokument o obzidju, ki sta ga zasnovala cesar Augustus in njegov posinovljenec Tiberius. Emono sta utrdila z visokim obzidjem, ki je več kot za 500 let določalo mestu urbanistično podobo, močan vpliv pa ima še danes. Ostanek omenjene marmorne plošče je sam po sebi močan motiv, ta je zato minimalistično umečen na kovanec in se skupaj z zahtevanim napisom kompozicijsko uravnoteženo umešča na kovanec.sodelujoči: demšar andrej, čertalič petra
3. nagrada